losento
losento
losento
losento
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.

Tasma uzuk

Rubin

Ushbu soat maxsus tayyorlangan
Tumarisning 125 yilligini nishonlang. Uning terish raqami
rum raqamlariTumaris oqqushi bilan ajralib turadi
soat 12 da va jilolangan zanglamas bilan o'ralgan
po'lat. Ishning o'zi yuzlab chuqurlik bilan to'ldirilgan
kirib keladigan yorug'likni aks ettiruvchi ko'k kristallar